Prazna korpa
  ()

Vaša korpa je prazna.
ministarstvo-zdravlja
-farmaceutski-fakultet
institut-za javno-zdravlje-kragujevac
haccp

HACCP je skraćenica od - Hazard Analysis Critical Control Point što u prevodu na srpski jezik znači - Analiza Opasnosti i Kritične Kontrolne Tačke.
Definisan u najkraćem, hasap (HACCP) je sistem koji obuhvata niz postupaka za kontrolu procesa i osetljivih tačaka u lancu proizvodnje hrane, a sa krajnjim ciljem da potrošač koristi namirnice u stanju i na način koji će biti bezbedan za njegovo zdravlje.
Hasap (HACCP) - sistem je jos sedamdesetih godina XX veka postao priznat kao međunarodni standard za proizvodnju bezbedne hrane. Takođe, Svetske zdravstvena organizacija (WHO) usvojila ga je kao najefikasnije sredstvo za kontrolui bolesti izazvanih hranom.
Primena hasap (HACCP) sistema je trenutno jedan od osnovnih preduslova za izvoz naših proizvoda i osvajanje evropskog tržišta.
Kao firma koja se bavi proizvodnjom i razvojem homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane, od 19.05.2014. PROSTAR d.o.o. poseduje HACCP sertifikat br. 14006 koji je izadao KVALITET NIŠ, akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta.

Prostar 2